دانلود فایل


پاورپوینت قانون برگزاري مناقصات ويژه مديران سطوح عملياتي و ميانی - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت قانون برگزاری مناقصات ویژه مدیران سطوح عملیاتی و میانی

دانلود فایل پاورپوینت قانون برگزاري مناقصات ويژه مديران سطوح عملياتي و ميانی پاورپوینت قانون برگزاري مناقصات ويژه مديران سطوح عملياتي و ميانی
39اسلاید
مقدمه
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در راستاي توانمندسازي كارمندان و مديران، طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي كاربردي را به عنوان يكي از اهداف راهبردي و كلان به منظور بهبود و ارتقاي سطح کمي و کيفي عملکرد فردي و سازماني و توسعه مهارتها و توانايي هاي انجام کار را در دستور کار قرار داده است.
مجموعه آموزشي را كه پيش رو داريد،محتواي آموزشي يكي از عناوين دوره هاي آموزشي مالي و محاسباتي ويژه مديران، تحت عنوان آشنايي با قانون برگزاري مناقصات است كه براي مديران سطوح عملياتي و مياني ،با توجه به ميزان 6 ساعت آموزش، تدوين شده است.
در اين مجموعه سعي شده بر موضوعات و مواد قانوني که مرتبط با وظايف و مأموريتهاي مديران سطوح عملياتي و مياني است، اشاره شود.مديران مي توانند جهت مطالعه و كسب اطلاعات بيشتر به منابع معرفي شده و آيين نامه ها و دستورالعملهای مرتبط و مورد اشاره در متن، مراجعه نمايند.
فصل اول
موادي از قانون برگزاري مناقصات
تعاريف و مفاهيم
مناقصه: فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) ، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد ، واگذار مي شود.
مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون كه مناقصه را برگزار مي نمايد
مناقصه گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و درمناقصه شركت مي كند.
كميته فني بازرگاني : هياتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر دراين قانون را برعهده مي گيرد.
ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود.


پاورپوینت مناقصات


پاورپوینت قانون برگزاری مناقصات


پاورپوینت قانون برگزاری مناقصات ویژه مدیران سطوح عملیاتی و میانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بایگانی‌ها دسته بندی | - پاورپوینت

آشنايی با قانون برگزاری مناقصات (ويژه مديران سطوح عملياتی و ميانی). آشنایی با
قانون برگزاری مناقصات (ویژه... رایگان. 9. 31 · آزمون تصویر آدمک گودیناف. رایگان.

كدهاي گاز

تست شبكه هاي گازرساني وخطوط تغذيه, 1, 81310, عمليات گازرساني شهري ... و تجاري
ويژه مجريان, 1, 81301, استاندارد روش اجراي لوله كشي گاز خانگی .... و تعمييرات سطح
1, 1, 25001, تعمیرات پیشگیرانه - PM ...... نرم افزار ASPEN PLUS-میانی ......
1145, 50252, قانون برگزاري مناقصات وآيين نانه هاي اجرايي مربوطه, 1, 12020, قانون
...

بایگانی‌ها دسته بندی | - پاورپوینت

آشنايی با قانون برگزاری مناقصات (ويژه مديران سطوح عملياتی و ميانی). آشنایی با
قانون برگزاری مناقصات (ویژه... رایگان. 9. 31 · آزمون تصویر آدمک گودیناف. رایگان.

پاورپوينت مديريت عملياتي مناقصات

پاورپوینت مدیریت عملیاتی مناقصات – دانلود تحقیق و مقاله – رزبلاگ پاورپوینت
... آشنايي با قانون برگزاري مناقصات ويژه مديران سطوح عملياتي و ميانی. مقدمه.

پاورپوینت مدیریت عملیاتی مناقصات – فایل ناب؛ دانلود مقاله تحقیق و ...

7 ژانويه 2018 ... دانلود فایل پاورپوینت مدیریت عملیاتی مناقصات ،در حجم 64 اسلاید ... تا روند
برگزاری مناقصات را در 18 گام اجرایی طبق قانون مناقصات و ارائه فرم‌ها ...

دانلود تحقیق جامع و کامل در مورد آسیب شناسی ورزشی - دانلود رایگان

علم ورزش | دانلود کتاب و پاورپوینت آسیب شناسی ورزشی 12…,دانلود آسيب . ... سوم
دبیرستان مقاله بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح ....
نمونه سئوالات قانون برگزاری مناقصات (ویژه مدیران عملیاتی و میانی) وقانون اساسی ...

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت

4 مه 2018 ... ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ آن. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ..... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻮدن
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ و ﺿـﺮورت ﺗـﺴﺮﻳﻊ در روﻧـﺪ ﺗـﺄﻣﻴﻦ اﻗـﻼم ﻋﻤـﻮﻣﻲ و.

پاورپوینت قانون برگزاري مناقصات ويژه مديران سطوح عملياتي و ميانی ...

17 سپتامبر 2018 ... فایل های مرتبط با موضوع : پاورپوینت قانون برگزاري مناقصات ويژه مديران سطوح
عملياتي و ميانی در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل ...

پاورپوینت قانون برگزاري مناقصات ويژه مديران سطوح عملياتي و ميانی ...

17 سپتامبر 2018 ... فایل های مرتبط با موضوع : پاورپوینت قانون برگزاري مناقصات ويژه مديران سطوح
عملياتي و ميانی در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل ...

ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ در اﯾﺮان ( ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷ )

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻫﻤﮥ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎ اﺟﺮاي ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ . ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ...
در اداره اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺗﺪوﯾﻦ ﺧﻄﻤﺸﯽ ﻫﺎ اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮان وﻇﯿﻔﻪ اﺟﺮاي آﻧﺮا. ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.

دانلود مقاله اشنایی با رشته مهندسی مكانيك – FIND

4 مه 2018 ... نمونه سئوالات قانون برگزاری مناقصات (ویژه مدیران عملیاتی و میانی) بهمراه ....
الکتریکی بصورت پاورپوینت را که در دسته بندی فنی و مهندسی قرار ...

دریافت

28 مه 2016 ... بـا تصویـب ایـن قانـون جـرم پول شـویی بـه طـور رسـمی و بـا عنـوان خـاص و مسـتقل خـود
... بــوده و ایــن نهــاد هــم در ســطح ملــی و هــم در ســطح بین المللــی تالش هــای متعــددی را
... اهمیـت ویـژه و جـدی تهدیدهـای ناشـی از پـول شـویی را در دنیـای امـروز بـه ..... قانـون
برگـزاري مناقصـات و معامـالت دولتـي و منـع مداخلـه کارکنـان دولـت در ...

بایگانی‌ها معامله | - ppt.ir

آشنایی با قراردادهای اختیاری معامله. رایگان. 28. 115 · آشنايی با قانون برگزاری
مناقصات (ويژه مديران سطوح عملياتی و ميانی). آشنایی با قانون برگزاری مناقصات (
ویژه.

فروشگاه آراد پاورپوینت استاندارد حسابرسي 720 ساير اطلاعات مندرج ...

پاورپوینت استاندارد حسابرسی 720 سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای
مالی ... پاورپوینت قانون برگزاري مناقصات ويژه مديران سطوح عملياتي و ميانی

بایگانی‌های آشنایی - علم فایل

درسنامه آشنایی با قانون برگزاری مناقصات (ویژه مدیران سطوح عالی). توسط admin -
آگوست ... درسنامه آشنایی با قانون مجازات اسلامی (ویژه مدیران سطوح عملیاتی و میانی).

قانون برگزاری مناقصات - اداره کل امور مالی

قوانین و مقررات · فایل ها · مقالات و پاور پوینت ها · گالری تصاویر · پرسش‌های متداول ·
تماس با ما · خانه · آیین نامه ها و فرم ها · قوانین و مقررات; قانون برگزاری مناقصات ...

بایگانی‌های آشنایی - علم فایل

درسنامه آشنایی با قانون برگزاری مناقصات (ویژه مدیران سطوح عالی). توسط admin -
آگوست ... درسنامه آشنایی با قانون مجازات اسلامی (ویژه مدیران سطوح عملیاتی و میانی).

پاورپوینت درس دوم هدیه های آسمان چهارم دبستان(کودکی بر آب) - ویلان

24 سپتامبر 2018 ... پاورپوینت درس دوم هدیه های آسمان چهارم دبستان(کودکی بر آب) ... PostNext
پاورپوینت قانون برگزاري مناقصات ويژه مديران سطوح عملياتي و ميانی.

نمونه سئوالات قانون برگزاری مناقصات (ویژه مدیران عملیاتی و میانی ...

نمونه سئوالات قانون برگزاری مناقصات (ویژه مدیران عملیاتی و میانی) بهمراه پاسخنامه
- دانلود رایگان ... درسنامه آشنایی با قانون برگزاری مناقصات (ویژه مدیران سطوح عالی .
.... پاورپوینت کتاب سيستم های اطلاعات مديريت (MIS) تألیف Raymond McLeod ...

قانون برگزاری مناقصات ویژه پایه و میانی

آشنايي با قانون برگزاري مناقصات ويژه مديران سطوح عملياتي و ميانی. مقدمه. معاونت
توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در راستاي توانمندسازي كارمندان و مديران،
...

دریافت

28 مه 2016 ... بـا تصویـب ایـن قانـون جـرم پول شـویی بـه طـور رسـمی و بـا عنـوان خـاص و مسـتقل خـود
... بــوده و ایــن نهــاد هــم در ســطح ملــی و هــم در ســطح بین المللــی تالش هــای متعــددی را
... اهمیـت ویـژه و جـدی تهدیدهـای ناشـی از پـول شـویی را در دنیـای امـروز بـه ..... قانـون
برگـزاري مناقصـات و معامـالت دولتـي و منـع مداخلـه کارکنـان دولـت در ...

afiles/up/tahavol/36/other/آموزش/.xlsx - نوسازی و تحول اداری

21, ارائه مطالب PowerPoint (مهارت 6 فن آوری اطلاعات), 20, , , , P, 1397. 22, ارائه و
.... 129, اقتصاد مقاومتی 1 (مدیران عملیاتی و کارشناسان), 12, , , , P, 1397. 130,
اقتصاد ..... 313, آشنائی با روشها و فنون کار با مدیران مافوق ( پایه و میانی ), 6, , , P
, , 1397 ...... 852, قانون برگزاري مناقصات (مدير پايه ومياني), 8, , , P, , 1397.

قانون محاسبات عمومي كشور

ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻫﺪف ... ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻗﺎﻧﻮن ﺑ ..... ﺟﺎري دوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎ ... ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد . ﻣﺎده. )34 ...... ﯽ ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﺮك ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﯾﺎ ﻣﺰاﯾﺪه و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ...... ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻌﺎدل ده درﺻﺪ ﺳﻮد وﯾﮋه ﺷﺮﮐﺖ را ﮐﻪ ﺑ.

نمونه سوالات فنی حرفه ای پرورش گیاهان دارویی با جواب - دانلود رایگان

پاورپوینت ... دلجوئی راد گفت : این دوره ها در سطح رشته های مختلف کشاورزی اعم از
کشت گیاهان داروئی ، تولید نهال و جنگل کاری ، پرورش ..... نمونه سئوالات قانون
برگزاری مناقصات (ویژه مدیران عملیاتی و میانی) وقانون اساسی بهمراه پاسخنامه · دانلود
کتاب ...

نمونه سوالات فنی حرفه ای پرورش گیاهان دارویی با جواب - دانلود رایگان

پاورپوینت ... دلجوئی راد گفت : این دوره ها در سطح رشته های مختلف کشاورزی اعم از
کشت گیاهان داروئی ، تولید نهال و جنگل کاری ، پرورش ..... نمونه سئوالات قانون
برگزاری مناقصات (ویژه مدیران عملیاتی و میانی) وقانون اساسی بهمراه پاسخنامه · دانلود
کتاب ...

قانون برگزاری مناقصات - اداره کل امور مالی

قوانین و مقررات · فایل ها · مقالات و پاور پوینت ها · گالری تصاویر · پرسش‌های متداول ·
تماس با ما · خانه · آیین نامه ها و فرم ها · قوانین و مقررات; قانون برگزاری مناقصات ...

تحقیق درمورد کاشي – HDMI

30 آوريل 2018 ... کاشي هاي لعاب دار نه تنها باعث غناي سطح معماري مزين به کاشي مي شوند ...
پاورپوینت سازه با اسکلت بتنی بهتر است یا فولادی ؟ .... نمونه سئوالات قانون
برگزاری مناقصات (ویژه مدیران عملیاتی و میانی) وقانون اساسی بهمراه پاسخنامه.

پاورپوينت قانون برگزاري مناقصات - فانی تکست

18 فوریه 2017 ... [PPT]به نام خدا قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی ... آشنايي با قانون
برگزاري مناقصات ويژه مديران سطوح عملياتي و ميانی. مقدمه.

مشاهده مجله

زیر ۳۵ سال: نه مدیریت و نه مشاوره (تنها فعالیت در سطوح عملیاتی و میانی). - ۳۵ تا ۵۵
... تجهیز و نوسازی مدرسه روستای گاوچهاران با حمایت سه نفر از مدیران. ارشد فروش ...

بایگانی‌ها دسته بندی | - پاورپوینت

آشنايی با قانون برگزاری مناقصات (ويژه مديران سطوح عملياتی و ميانی). آشنایی با
قانون برگزاری مناقصات (ویژه... رایگان. 9. 31 · آزمون تصویر آدمک گودیناف. رایگان.

پاورپوینت درس دوم هدیه های آسمان چهارم دبستان(کودکی بر آب) - ویلان

24 سپتامبر 2018 ... پاورپوینت درس دوم هدیه های آسمان چهارم دبستان(کودکی بر آب) ... PostNext
پاورپوینت قانون برگزاري مناقصات ويژه مديران سطوح عملياتي و ميانی.

برگزاری یا برگذاری بایگانی - پرشین فایلز

پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن
2008) ... درسنامه آشنایی با قانون برگزاری مناقصات (ویژه مدیران سطوح عالی) · نمونه
سئوالات قانون برگزاری مناقصات (ویژه مدیران عملیاتی و میانی) بهمراه پاسخنامه.

برترین فایل پاورپوینت بررسی قوانین و ضوابط آپارتمان سازی ...

23 ا کتبر 2017 ... محقق گرامی،شما با جستجوی پاورپوینت قوانین و ضوابط آپارتمان سازی وارد این
صفحه شده اید محصول … ... مقررات و ضوابط موجود، در برنامه های اجرایی و عملیاتی ….
سـاخـتـمـان قـابـل .... [PPT]قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ویژه مدیران پایه و
میانی .... [PPT]به نام خدا قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی.

شهرآموز نمونه سئوالات قانون برگزاری مناقصات (ویژه مدیران عملیاتی و ...

نمونه سئوالات قانون برگزاری مناقصات (ویژه مدیران عملیاتی و میانی) بهمراه پاسخنامه.
نمونه سئوالات قانون برگزاری مناقصات (ویژه مدیران عملیاتی و میانی) بهمراه ...

تحقیق درمورد کاشي – HDMI

30 آوريل 2018 ... کاشي هاي لعاب دار نه تنها باعث غناي سطح معماري مزين به کاشي مي شوند ...
پاورپوینت سازه با اسکلت بتنی بهتر است یا فولادی ؟ .... نمونه سئوالات قانون
برگزاری مناقصات (ویژه مدیران عملیاتی و میانی) وقانون اساسی بهمراه پاسخنامه.

پاورپوینت قانون برگزاري مناقصات ويژه مديران سطوح عملياتي و ميانی ...

20 سپتامبر 2018 ... پاورپوینت قانون برگزاری مناقصات ویژه مدیران سطوح عملیاتی و میانی
39اسلاید مقدمه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در ...

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت

4 مه 2018 ... ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ آن. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ..... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻮدن
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ و ﺿـﺮورت ﺗـﺴﺮﻳﻊ در روﻧـﺪ ﺗـﺄﻣﻴﻦ اﻗـﻼم ﻋﻤـﻮﻣﻲ و.

بایگانی‌های آشنایی - علم فایل

درسنامه آشنایی با قانون برگزاری مناقصات (ویژه مدیران سطوح عالی). توسط admin -
آگوست ... درسنامه آشنایی با قانون مجازات اسلامی (ویژه مدیران سطوح عملیاتی و میانی).

مبانی نظری و پیشینه برنامه ریزی استراتژیک – هنری - دانلود فایل

در نهایت، این برنامه ریزی به وسیله سطوح میانی سازمان انجام می گیرد. ج) برنامه ریزی
عملیاتی: فرایندی است كه به وسیله آن، مدیران اجرایی، فعالیت و گام های ویژه ای را در
راستای ... بررسی انواع بیماریهای قلبی و روش های درمان آنها,پاورپوینت جامع و کامل
انواع ... جزوه,دانلود مقاله,قانون برگزاری مناقصات,مقاله,مناقصات کاربر گرامی هم اکنون
در ...

بایگانی‌ها معامله | - ppt.ir

آشنایی با قراردادهای اختیاری معامله. رایگان. 28. 115 · آشنايی با قانون برگزاری
مناقصات (ويژه مديران سطوح عملياتی و ميانی). آشنایی با قانون برگزاری مناقصات (
ویژه.

شهرآموز نمونه سئوالات قانون برگزاری مناقصات (ویژه مدیران عملیاتی و ...

نمونه سئوالات قانون برگزاری مناقصات (ویژه مدیران عملیاتی و میانی) بهمراه پاسخنامه.
نمونه سئوالات قانون برگزاری مناقصات (ویژه مدیران عملیاتی و میانی) بهمراه ...

قانون برگزاری مناقصات ویژه پایه و میانی

آشنايي با قانون برگزاري مناقصات ويژه مديران سطوح عملياتي و ميانی. مقدمه. معاونت
توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در راستاي توانمندسازي كارمندان و مديران،
...

هندبوک کریرپاورپوینت درباره بنچ مارکینگ(Benchmarking)

فایل فلش رسمی آکستروم Axpad 7 7I01

دانلود مطالعات و روند طراحی و تحلیل سایت و سازه معماری بیمارستان کودکان/مرکز جراحی محدود

کسب درآمد میلیونی با تعمیر لامپ (کاملترین مرجع)

پروژه آماده مهندسی نرم افزار – سیستم مدیریت بیمه با فرمت ورد(word)+فایل رشنال رز

پروژه کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چندهدفه (MCDM) در مسائل مسیریابی وسایل نقلیه (VRP)

دانلود گزارش تخصصی مبانی ریاضی (سری 1)

مكتب اتريشي به عنوان يكي از مكاتب اقتصاد بازار آزاد