دانلود فایل


پاور پوینت (اسلاید) ارائه روشي براي شناخت و ارزيابي فرهنگ سازماني - دانلود فایلدانلود فایل پاور پوینت (اسلاید) ارائه روشی برای شناخت و ارزیابی فرهنگ سازمانی

دانلود فایل پاور پوینت (اسلاید) ارائه روشي براي شناخت و ارزيابي فرهنگ سازمانيمحتواب برخی از اسلاید ها :


درمحیط به سرعت در حال تغییر امروز، شناخت و ارزیابی فرهنگ به عنوان بستر ایجاد تغییرات سازمانی، نقشی کلیدی در موفقیت سازمان‌ها بازی می کند.
فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک انسان است که شالوده ی وجودی آن را تشکیل داده و باعث تشکّل و انسجام سازمان در حرکت به سمت اهداف می شود
از آن جا که فرهنگ سازمانی شکل دهنده رفتار اعضای سازمان اعم از کارکنان و مدیران در سطوح مختلف است، می تواند توانایی سازمان در ایجاد تغییر و جهت گیری استراتژیک را به نحو چشم گیری تحت تأثیر قرار دهد
با اهرم فرهنگ می توان انجام تغییرات استراتژیک در سازمان را تسهیل و جهت گیری های جدید در سازمان را پایدار کرداگر مأموریت سازمان همسو با فرهنگ جاری آن تعیین شود، افراد نسبت به انجام وظایف کاری خود احساس دلبستگی خواهند داشت نه وابستگی. مدیر و رهبر سازمان، ناگزیر از ارزیابی و توجه به فرهنگ جاری آن است
فرهنگ سازمانی مطلوب باید اهداف کلان و استراتژی های سازمان را مورد حمایت قرار دهد. بنابراین شناسایی فرهنگ مطلوب گامی بلند در تحقق برنامه های استراتژیک سازمان محسوب می شود
فرهنگ می تواند فراهم آورنده انرژی اجتماعی ای باشد که سازمان را به سمت اهداف استراتژیک سوق می دهد.
فرهنگ سازماني در دهه 1980 ميلادي توسط پیترز و واترمن مطرح شد
تاکنون تعاریف مختلفی از فرهنگ سازمانی ارائه شده است:
«مجموعه باورها و ارزش های مشترک اعضای یک سازمان»
«قوانین و هنجارهای مشترکی که مبنای راهکارهایی قرار می گیرد که اعضای سازمان در مواجهه با مشکلات اتخاذ می نمایند»
وجه مشترک تعاریف: وجود یک سلسله از باورها، اعتقادات و ارزش های مشترک بین اعضای یک سازمان که رفتار اعضای آن را هدایت می کند
فرهنگ سازمانی تأثیر بسزایی در عملکرد سازمان، انگیزش شغلی، خلاقیت و نوآوری، رضایت شغلی، استرس شغلی، بهره وری و کارآیی داردتاکنون مدل های مختلفی برای شناخت و ارزیابی فرهنگ سازماني ارائه و تعريف شده است
یکی از الگوهایی که برای شناخت فرهنگ سازمانی بکار رفته است، «چارچوب ارزش هاي رقيب» است Competing Values Framework (CVF)
دو سوی محور عمودی: ابعاد «انعطاف پذيري» و «کنترل»
دو سوی محور افقی: ابعاد «تمرکز درونی» و «تمرکز بیرونی و رقابت پذیری»
اين چارچوب از آن جهت ارزش هاي رقابتي نام گرفت که ابعاد آن در رقابت با هم هستند
بر مبناي ديدگاه ارزش هاي رقابتي، سازمان ها دائماً در حال ايجاد مصالحه بين نيروهاي متضادي هستند که سازمان را به جهت هاي متفاوت و متضادي سوق مي دهند(ادگار شاين)دنيسون در سال 2002 چهار نوع فرهنگ سازمانی « فرهنگ ويژه (ادهوکراسي)»، «فرهنگ طايفه اي»، «فرهنگ بازاري» و «فرهنگ سلسله مراتبي» را با استفاده از چارچوب ارزش هاي رقيب تعریف می کند
دنيسون با استفاده از چهار معیار «درگيرشدن در کار»، «سازگاري، ثبات و يکپارچگي»، «انطباق پذيري»، «رسالت يا ماموريت» و از طريق پرسشنامه اي 60 سؤالي که به پرسشنامه دنيسون معروف است، فرهنگ سازمان را ارزيابي مي کندکامرون و کويين در سال 1999، با استفاده از چارچوب ارزش هاي رقيب، چهار نوع فرهنگ سازماني زیر را تعریف کردند:

1- فرهنگ طايفه اي (قبيله اي، تعاوني يا همکاري)
2- فرهنگ ويژه سالار (ادهوکراسي)
3- فرهنگ مبتني بر بازار
4- فرهنگ سلسله مراتبي
این فرهنگ انعطاف پذیری را ارزش دانسته و نظارت و کنترل در آن از اهمیت کمتری برخوردار است.
رهبران و مدیران از اعضا حمایت كرده و همبستگی و کار گروهی را تقویت می کنند.
مدیر اندرزدهنده، پشتیبان، صمیمی و صادق است. به سخنان کارکنان گوش می دهد و از آنها پشتیبانی می کند.

این فرهنگ به مسائل برون سازمانی و نوآوری ها و پیشرفت های محیط و همچنین انعطاف پذیری و فضای باز تصمیم گیری بسیار اهمیت می دهد
در این فرهنگ رهبران و مدیران آفریننده و سنت شکن هستند. از تغییرات محیط آگاه بوده و اندیشه های نو پدید می آورند و کارکنان را برای تغییرات بزرگ آماده می کنند
در این فرهنگ بر نظارت و کنترل بیش از انعطاف پذیری تأکید می شود، اما مسائل برون سازمانی و تغییرات محیط، اهمیت بیشتری نسبت به مسائل داخلی سازمان دارد.
در این فرهنگ، رهبران و مدیران هدف گرا هستند.
مدیران با برنامه ریزی و مشخص کردن اهداف، انتظارات خود را روشن می کنند.
مدیران وظایف و نقش هر یک کارکنان را مشخص و دستورالعمل های مربوطه را تدوین وابلاغ مي كنند.

در فرهنگ سلسله مراتبی به مسائل درون سازمانی بیش از مسائل برون سازمانی توجه می شود
در فرهنگ سلسله مراتبی بر ثبات و نظارت بیشتر از انعطاف پذیری و رقابت پذيري تکیه می شود
فرهنگ سلسله مراتبی را فرهنگ «نظارت و فرماندهی» نیز می خوانند
در این فرهنگ، رهبران محافظه کار بوده و مدیران بیشتر هماهنگ کننده و نظارت گر هستند. آنان فعالیت کارکنان را ردیابی می کنند و بر پیشرفت کارها مطابق با رویه ها و برنامه ها نظارت می کنند
کامرون و کویین «ابزار ارزيابي فرهنگ سازماني» را که برای سنجش، ارزیابی و شناسایی برتری نسبی چهار نوع فرهنگ در سازمان به کار می‌رود، ارائه کردند
Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI)
برای ارزیابی هر یک از انواع فرهنگ سازمانی در این ابزار، از شش معیار کلی به شرح زیر استفاده می شود:

1- خصوصيات حاکم بر سازمان Dominant Characteristics
2- رهبري سازمانOrganizational Leadership
3- مديريت کارکنان Management of Employees
4- انسجام سازماني Organization Glue
5- تاکيد و تمرکز بر استراتژي سازمانStrategic Emphasis
6- معيارهاي موفقيتCriteria of Success ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی تاکنون در بیش از ده هزار سازمان متفاوت به کار گرفته شده است. نتایج به عنوان نمونه نشان می دهد:مروری بر مدل های مختلف ارائه شده برای شناخت و ارزیابی فرهنگ سازمانی نشان می دهد، «چارچوب ارزش های رقیب» یکی از موفق ترین رویکردهای مورد استفاده در سنجش فرهنگ سازمانی است که می تواند به عنوان چارچوب مرجع مدنظر قرار گیرد
از میان مدل های مختلفی که بر چارچوب نظری ارزش های رقیب استوار شده، مدل کامرون و کوئین (2006) در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است؛ زیرا این مدل:
از نظر سنجش ابعاد و معیارهای فرهنگ سازمانی، مدل کاملی به نظر می رسد؛
قابلیت بکارگیری در سطوح مختلف سازمانی را داراست.
نسبت به سایر مدل ها ازجمله مدل دنیسون، الگوی نظری جدیدتری را ارائه کرده است؛
پیش از این توسط سازمان ها و شرکت های مختلف دنیا به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و مقایسه نتایج در مرحله ی پیاده سازی را امکان پذیر می سازد؛
ترسیم گرافیکی نتایج این مدل در قالب نمودار «رادار» می­تواند نوع فرهنگ جاری حاکم بر سازمان و نیز فرهنگ مطلوب/ مورد انتظار را به وضوح نشان داده و امکان مقایسه بین این دو را فراهم آورد؛
مولفه هایی از فرهنگ سازمانی که برای ایجاد تغییر در راستای دستیابی به فرهنگ مطلوب ضروری است را به خوبی مشخص می کند.«سيستم‌هاي خاکستري» بر پايه رنگ موضوعات تحت بررسي نام‌گذاري شده است. به گونه اي که ميزان روشني رنگ‌ها نشان دهنده ميزان وضوح اطلاعات و داده‌ها است
عدد خاکستري عددي است که مقدار دقيق آن معلوم نيست اما محدوده‌اي که در آن قرار مي گيرد مشخص است. به عبارتي عدد خاکستري يک بازه يا مجموعه‌اي از اعداد است.
فرض کنيم Xمجموعه مرجع باشد. آنگاه مجموعه خاکستري G از مجموعه مرجعX با دو نماد و بصورت زیر تعريف مي شود:
عملگرهاي ميان دو عدد خاکستري:
اگر k يک عدد حقيقي مثبت باشد
فرهنگ سازمانی مقوله ای پیچیده است که جنبه های غیرکمّی و غیر ملموس متعدّدی دارد، صرف پرداختن به جنبه های کمّی آن به منظور دستیابی به شناخت و ارزیابی جامع، ساده انگارانه و کم ارزش خواهد بود
عدم قطعيت موجود در مسائل مختلف توليد، تکنولوژي، مديريت صنعتي و غيره ريشه در دو نوع عدم قطعيت دارد:
عدم قطعيت تصادفي
ناشی از ماهيت تصادفي مسأله
توصيف با استفاده از آمار و احتمال و الگوها و توابع توزيع آماري
نمونه‌هايي با حجم زياد - توزيع احتمالعدم قطعيت ادراکي
ناشي از پيچيدگي ذاتي پديده و کمبود اطلاعات کامل درمورد آن
براي توصيف و مطالعه اين جنبه از پديده ها تئوري سيستم هاي خاکستري بعنوان بسط يافته ي تئوري فازي در شرايط با اطلاعات کيفي ناکامل توسعه يافته است
پیش تر، از تئوری فازی برای مواجهه با عدم قطعیت موجود در ارزیابی فرهنگ و ارزش های سازمانی بهره گرفته شده است.
در اين پژوهش با توجه به عدم قطعيت موجود در مسأله شناخت و ارزيابي چند معياره فرهنگ سازماني و نيز مزيّت هاي برشمرده شده تئوري سيستم‌هاي خاکستري از اين تئوري براي ارزيابي جامع تر فرهنگ سازماني استفاده شده است
با عنايت به كيفي بودن معيارهای مطرح در مدل کامرون و کویین يكي از محدوديت هاي «ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی» در چگونگي سنجش قضاوت ها نهفته است
در اين ابزار، پاسخ دهندگان پرسش نامه، بايستي با استفاده از تخصیص اعداد قطعي (صحيح) از صفر تا 100 به چهار نوع فرهنگ مورد نظر در اين مدل، در خصوص ويژگي هاي فرهنگ موجود و مطلوب سازمان قضاوت نمايند
اين نحوه ی ارزيابي، كاربرد روش «ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی» را دشوار ساخته و زمان تكميل پرسش نامه و امكان بروز خطا را افزايش مي دهد
استفاده از اعداد خاکستری در ارزیابی فرهنگ سازمانی برای اولین بار در این پژوهش مطرح شده كه امكان تحليل و ارزيابي رياضياتي معيارهاي كيفي در شرايط عدم قطعيت را فراهم مي كند.
با استفاده از تئوري سيستم هاي خاكستري، بکارگیری «ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی» ضرورتاً نيازمند حجم نمونه بالا (همانند روش هاي آماري) و يا برآورد توابع عضویت (تئوري فازي) نمي باشد.
به منظور سنجش قضاوت هاي كيفي پاسخ دهندگان، در پرسش نامه ارزيابي فرهنگ سازمان از مقياس اعداد خاکستري به شرح جدول زیر براي هر يك از معيارها استفاده مي‌شودبه منظور جمع بندي نظرات، از رابطه زیر استفاده مي شود:براي محاسبه عدد خاكستري مربوط به هريك از انواع فرهنگ سازماني در وضعيت جاري و مطلوب از رابطه زیر استفاده مي شود:

فرهنگ غالب سازمان از نظر پاسخ دهندگان، به سمت آن نوع فرهنگي متمايل است كه عدد خاكستري مربوط به آن، بزرگتر از همه باشد.
براي انتخاب و مقايسه اعداد خاكستري از مفهوم درجه ارجحيت (dergree of preference) استفاده مي شود.
درجه ارجحیت عدد بر به صورت زیر تعريف مي شود:

مجموع درجات اهميت بين دو عدد خاکستری همواره برابر با يک است :
32 نفر از متخصصین، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان که دارای سوابق اجرایی قابل ملاحظه در سازمان بوده، شناخت کافی نسبت به محیط داخلی و فرهنگ این سازمان داشتند
عدد خاكستري مربوط به هريك از انواع فرهنگ در وضعيت جاري و مطلوب عبارتست از:
نمودار رادار نشان دهنده نوع فرهنگ جاری حاکم بر سازمان صدا و سیما
ذرذزبطنمودار رادار نشان دهنده نوع فرهنگ مطلوب سازمان صدا و سیمامقایسه فرهنگ جاری و مطلوب سازمان صدا و سیما راهکارهای زیر با توجه به نظرات خبرگان و مدل کامرون و کویین (2006)، برای حرکت فرهنگی سازمان صدا و سیما به سمت تیم گرایی توسط تیم تحقیق پیشنهاد می شود:

سازمان مانند یک خانواده صمیمی اداره شود.
رهبری سازمان بيشتر در نقش مربی و تسهیل گر ظاهر شود.
روش مدیریت کارکنان بر مبنای کار تیمی، توافق جمعی و مشارکت باشد.
وفاداری، تعهد و اعتماد متقابل کارکنان علت همبستگی و انسجام سازمانی باشد.
تأکید و تمرکز استراتژی سازمان بر توسعه منابع انسانی، اعتماد بالا، نقد پذیری و مشارکت کارکنان باشد.
توجه به کارکنان، ارتقای کارگروهی و تعهد کاری به عنوان معیارهای موفقیت در سازمان قلمداد شود. با توجه به گستردگی و تنوع موجود در مباحث سازمان و مدیریت و لزوم توجه به ابعاد کیفی مسائل در ارزیابی های سازمانی، بهره گیری از تئوری سیستم های خاکستری به عنوان یکی از روش های نوین ارزیابی در شرایط عدم قطعیت برای پژوهش های آتی در این حوزه پیشنهاد می شود.
بررسی های تیم تحقیق و مرور مدل های مختلف شناخت و ارزیابی فرهنگ سازمانی و نتایج حاصل از بکارگیری مدل کامرون و کوئین در سازمان صدا و سیما نشان می دهد این مدل برای ارزیابی فرهنگ سازمانی مدل مناسبی است که می تواند به رهبران و مدیران سازمان ها در شناخت و ارزیابی و نیز رتبه بندی انواع فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان ها کمک کند[email protected]

پاور


پوینت


(اسلاید)


ارائه


روشی


برای


شناخت


و


ارزیابی


فرهنگ


سازمانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت بهداشت حرفه اي – دریافت

29 آوريل 2018 ... دانلود پاورپوینت در مورد بهداشت حرفه اي,دانلود پاورپوینت,بهداشت حرفه اي,بهداشت,
دامنه فعاليتهاي بهداشت حرفه اي,,شناخت, ارزيابي و كنترل بيماريهاي شغلي و
بيماريهاي ناشي از ... دارای 63 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ،
چاپ ... مبانی نظری وپیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی,پیشینه پژوهش ...

ارائه روشی برای شناخت و ارزیابی فرهنگ سازمانی | مرجع دانلود پاورپوینت

در محیط به سرعت در حال تغییر امروز، شناخت و ارزیابی فرهنگ به عنوان بستر ایجاد
تغییرات سازمانی، نقشی کلیدی در موفقیت سازمان‌ها بازی می کند.

پاورپوینت شناخت، ارزیابی و انتخاب منابع عرضه كننده كالاها و نكات ...

21 آوريل 2018 ... کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت شناخت، ارزیابی ... تعداد
اسلاید: 23 اسلاید دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و ... تعاونی
مناقصه انواع مناقصه مزایده انواع روش های مزایده نكات مهم در معاملات دولتی ... همراه با
منابع اهمیّت اثربخشی سازمانی اثربخشی مفهومی اساسی در نظریه های…

مدیریت استراتژیک

تهیه کننده پاورپوینت: دکتر محمد محمودی میمند .... در فرآیند مدیریت استراتژیک
شناخت اهداف نهایی، استراتژی موجود، نقاط قوت و ... در این روش هدف ارزیابی فرصتها و
تهدیدات محیطی از یک طرف و نقاط ضعف و قوت .... *فرهنگ سازمانی (ارزشها، آداب و رسوم،
نسلها، اسطوره ها) ..... ریچارد روملت چهار معیار برای ارزیابی استراتژیها ارائه کرده است
:

روش‌های ارزیابی عملکرد کارکنان

موضوع ارائه: بررسی شیوه های ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان در واحد های صنعتی ...
در انتهای پاور پوینت این مقاله نمونه‌ای از چند مقاله زبان اصلی‌ به همراه ترجمه چکیده آنها
... در بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد بکار گرفته شده در سازمانها و مؤسسات
مختلف .... دیگر اینکه روش حرکت و مسیر را برای شناخت از کارکرد مدیران فراهم می
آورد.

مبانی رفتار سازمانی

8) شناخت تیم ... جامعه شناسان از طريق مطالعه رفتار گروه در سازمان در ارائه رفتار
سازماني نقش ... متخصصان مردم شناسي توانسته اند در درك فرهنگ سازماني، محيط هاي
سازماني و ... اجراي اين روش مديران را وادار مي كند تا يك بار ديگر شيوه انجام امور را مورد
توجه ..... ارزيابي درباره شي، فرد يا رويدادي، (چه مطلوب يا نامطلوب ) نگرش را تشكيل
مي دهد ...

محیط در مدیریت استراتژیک

ساختار سازمانی،فرهنگ سازمانی، منابع ، سیستم هاي سازمانی ،واحدهاي سازمانی، ... الف-
محیط داخلی: براي شناخت محیط داخلی می توان از زنجیره ارزش پورتر، چک لیست هاي ...
اطلاعات و ارتباطات، نانو، اینترنت، روشهاي تولید، ارائه خدمات تحقیق و توسعه.

PowerPoint Template

و روش نگارش گزارش تحقيق. تهیه و تنظیم ... روش تحقيق كمي و كيفي ... مجموعه هاي
صنعتي, سازمانها ... ارائه يک چارچوب نظري براي طرحي که عميق, خلاصه و دقيق باشد ...
تحقيقي كه درباره شناخت علت مغاير بودن هدف هاي اعلان شده سازمان با هدف هاي واقعي
است ... ارزيابي قابليت اطمينان نتايج ... تهران:دفتر پژوهشهاي فرهنگي.١٣٨٠; بست
جان.

پاورپوینت-تعریف ارتباط ،ارتباطات سازمانی و رفتار سازمانی- در 110 ...

21 آوريل 2018 ... فرستنده پیام: آغاز گر جریان ارتباطی است –شناخت فرهنگ سازمانی و شناخت کسانی
که ... در این روش اعضای سازمان به سه گروه تقسیم می شوند:پدرانه – بالغ-کودکانهاین
... دانلود پاورپوینت آماده تفسیر سوره فرقان برای ارائه ... فایل پاورپوینت-نور و
معماری- در 82 اسلاید-powerpoin-ppt برای شما در دسترس است دانلود ...

پاورپوینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن ... - دانلود نما

تعداد اسلاید: 312 اسلاید. کتاب مدیریت مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه
پارسائیان و اعرابی از جمله منابع مهم ... این فایل شامل پاورپوینت کل این کتاب که
مشتمل بر هفده فصل است، می باشد که ... فصل پانزدهم: ارزيابي عملكرد و سيستم
پاداش ... ارائه تعریفی از رفتار سازمانی ... نمونه هایی از ابعاد فرهنگی در تحقیق هاف
استد.

Slide 1 - مركز آموزش ماموت

نحوه ارزيابي دانشجویان. مشاركت فعال و ... 11- نیازهای محیطی و سازمانی کارآفرینان
12- دولت و کارآفرینی. 1-مبانی ... و بتواند ارزش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تولید
کند. پيتر دراكر ... ارائه روشي جديد در فرايند توليد. - گشايش ... عمده توجه اين
محققين بر شناخت ويژگي هاي كارآفرينان و علل حركت فرد به سوي كارآفريني است. 3-
جهانی ...

آموزش شیوه ارائه علمی - فرادرس

آموزش گام به گام و تصویری شیوه ارائه علمی به همراه توضیحات کاربردی و گام به گام،
... این شناخت ارائه را در لایه های مختلف برای طیفی گسترده از مخاطبین تنظیم کرد. ...
در بخش دوم فرادرس روش و اسلوب ارائه علمی، در مورد نحوه تهیه اسلاید های ارائه بحث می
شود. ... نام ارائه کننده; ارتباط سازمانی (Affiliation); لوگوی دانشگاه (در صورت نیاز) ...

آشنایی با فرهنگ سازمانی | مرجع دانلود پاورپوینت - ppt.ir

فرهنگ برای درک تغییر, کنترل و مقاومت در برابر تغییر جامعه, سازمانها و گروه های
اجتماعی نقش اساسی دارد و بدون شک فراگیری فرهنگ یک کیفیت ضروری برای ...

پاورپوینت شناخت، ارزیابی و انتخاب منابع عرضه كننده كالاها و نكات ...

21 آوريل 2018 ... کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت شناخت، ارزیابی ... تعداد
اسلاید: 23 اسلاید دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و ... تعاونی
مناقصه انواع مناقصه مزایده انواع روش های مزایده نكات مهم در معاملات دولتی ... همراه با
منابع اهمیّت اثربخشی سازمانی اثربخشی مفهومی اساسی در نظریه های…

آشنایی با فرهنگ سازمانی | مرجع دانلود پاورپوینت - ppt.ir

فرهنگ برای درک تغییر, کنترل و مقاومت در برابر تغییر جامعه, سازمانها و گروه های
اجتماعی نقش اساسی دارد و بدون شک فراگیری فرهنگ یک کیفیت ضروری برای ...

فرهنگ در رفتار سازمانی

بخش سوم: فرهنگ در رفتار سازمانی; تفاوت ها و تنوع های فرهنگی در سازمان ها ... در
حالیکه کارکنان شرکت IBM متعهد به ارائه ی خدمات به مشتری اند. .... برخی از مولفه
هایی که می توانند مدیران را در درک و شناخت فرهنگ سازمان (که ... 3- طراحی و اجرای
برنامه های تغییر فرهنگ سازمانی; 4- ارزیابی اثربخشی اجرای برنامه های تغییر
فرهنگ سازمانی.

مدیریت استراتژیک

تهیه کننده پاورپوینت: دکتر محمد محمودی میمند .... در فرآیند مدیریت استراتژیک
شناخت اهداف نهایی، استراتژی موجود، نقاط قوت و ... در این روش هدف ارزیابی فرصتها و
تهدیدات محیطی از یک طرف و نقاط ضعف و قوت .... *فرهنگ سازمانی (ارزشها، آداب و رسوم،
نسلها، اسطوره ها) ..... ریچارد روملت چهار معیار برای ارزیابی استراتژیها ارائه کرده است
:

پاورپوينت درمان رفتاري غرقه سازي - کفرانسها و همایشها - ltbd2017.ir

14 ژوئن 2018 ... توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد. پاورپوينت
درمان رفتاري غرقه سازي دارای 23 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در ... درمان مواجهه
سازی و جلوگیری از پاسخ روشی دیگر كه برای درمان غیردارویی ... ما معتقدیم که با
شناخت علایم این اختلال و بالا رفتن آگاهی خانواده ها، قادر خواهیم بود ...

زیست شناسی – سیستم

ارائه کلاسی,استا,انبارداری و توزیع,انواع استانداردها,پاورپوینت كيفيت كالا ... در
حجم 23 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و
انبارداری. ... روش تعيين درجه معيار خاكستري تغيير رنگ با استفاده از ارزيابي
دستگاهي ... رفتار سازمانی,پاورپوینت رفتار سازمانی رابینز,تعریف فرهنگ
سازماني,دانلود ...

محیط در مدیریت استراتژیک

ساختار سازمانی،فرهنگ سازمانی، منابع ، سیستم هاي سازمانی ،واحدهاي سازمانی، ... الف-
محیط داخلی: براي شناخت محیط داخلی می توان از زنجیره ارزش پورتر، چک لیست هاي ...
اطلاعات و ارتباطات، نانو، اینترنت، روشهاي تولید، ارائه خدمات تحقیق و توسعه.

gng112 | مقاله و تحقیق

در آغاز درمانگران به اهمیت شناخت اعتقاد نداشتند و نگرش محرک – پاسخ سفت و سختی
را ترجیح می دادند. ... پاورپوینت سازماندهی و فضا در 17 اسلاید قابل ویرایش ... خرید
آنلاین پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات
... دانلود مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی (فصل دوم) در قالب فایل word در حجم 11
...

پاورپوینت و اسلاید ایران

پاورپوینت ارائه کلاسی رشته مدیریت با موضوع بحران و تصمیم گیری در شرایط ...
با استدلال دیالیکتیکی تعارض، ضرورت شناخت مدیران نسبت به اختلاف در سازمان،
فرآیند ... پاورپوینت ارائه کلاسی درس رفتار سازمانی پیشرفته با موضوع فرهنگ ...
ادبیات تحقیق، روش شناسی تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجه گیری و ارائه ...

مدیریت استراتژیک

تهیه کننده پاورپوینت: دکتر محمد محمودی میمند .... در فرآیند مدیریت استراتژیک
شناخت اهداف نهایی، استراتژی موجود، نقاط قوت و ... در این روش هدف ارزیابی فرصتها و
تهدیدات محیطی از یک طرف و نقاط ضعف و قوت .... *فرهنگ سازمانی (ارزشها، آداب و رسوم،
نسلها، اسطوره ها) ..... ریچارد روملت چهار معیار برای ارزیابی استراتژیها ارائه کرده است
:

gng112 | مقاله و تحقیق

در آغاز درمانگران به اهمیت شناخت اعتقاد نداشتند و نگرش محرک – پاسخ سفت و سختی
را ترجیح می دادند. ... پاورپوینت سازماندهی و فضا در 17 اسلاید قابل ویرایش ... خرید
آنلاین پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات
... دانلود مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی (فصل دوم) در قالب فایل word در حجم 11
...

دانلود پاورپوینت تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب تک جلدی مبانی ...

19 فوریه 2018 ... کتاب مدیریت مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی از جمله ... این
فایل شامل پاورپوینت فصل دوازدهم این کتاب با عنوان« تعارض و مذاکره ... و می تواند
به عنوان کار ارائه کلاسی(سمینار-کنفرانس) مورد استفاده قرار گیرد؛ .... و اعرابی با
موضوع شناخت تیم، در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: ...

پاورپوینت اصطلاحات مدیریت استراتژیک {ahriman}

اصطلاحات مهم در برنامه ریزی استراتژیک; اصطلاحات مدیریت استراتژیک; دامهای ... حجم
37 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه
... SPACE برای شناخت استراتژی کلی پاورپوینت ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام
... دانش تاثیر مدیریت استراتژیک بر مدیریت دانش فرهنگ سازمانی تاثیر مدیریت ...

دانلود فایل پاورپوینت شناخت ، ارزیابی و انتخاب منابع عرضه كننده ...

24 ا کتبر 2017 ... دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل چهارم کتاب سیستمهای خرید، ... دولتی و تعاونی
در مدیریت خرید” می باشد که در حجم 23 اسلاید همراه با توضیحات کامل .... تنها مستلزم
شناخت دقیق رفتار خرید سازمانی و فرایند تصمیم گیری خرید سازمانی … .... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺩﺭﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ .

پاورپوینت آناتومی و بافت شناسی دستگاه تولید مثل ماده – گوگل

ساختمان داخلی سرویكس در گاو ماده آناتومی و بافت شناسی واژن آناتومی و بافت شناسی
... آداب و سنن تجاری,ارزیابی عناصر فرهنگ,ارزیابی و شناخت فرهنگها,اهمیت فرهنگ در
... سازمانی 26 اسلاید دانلود فایل اصلی دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی 26
... بین‌المللی و,تجارت الكترونیكی دانلود فایل اصلی ارائه روشی برای اولویت‌بندی ...

روش تحقيق

2- روشهاي تحقيق در علوم رفتاري تأليف سرمد، بازرگان و حجازي (فصل چهارم) .... روش
تحقيق با ماهيت موضوع و نوع شناخت مورد انتظار ارتباط كامل دارد. .... ارائة راهنماييهاي
لازم در بارة اينكه چگونه مي توانيد درك خود را از زير بناي فلسفي مسائلي كه با ... آنها
همچنين نوعي فرهنگ عقلاني هستند كه ريشه در نظم اجتماعي و پيوستگيهاي آن دارند.

آموزش شیوه ارائه علمی - فرادرس

آموزش گام به گام و تصویری شیوه ارائه علمی به همراه توضیحات کاربردی و گام به گام،
... این شناخت ارائه را در لایه های مختلف برای طیفی گسترده از مخاطبین تنظیم کرد. ...
در بخش دوم فرادرس روش و اسلوب ارائه علمی، در مورد نحوه تهیه اسلاید های ارائه بحث می
شود. ... نام ارائه کننده; ارتباط سازمانی (Affiliation); لوگوی دانشگاه (در صورت نیاز) ...

gng112 | مقاله و تحقیق

در آغاز درمانگران به اهمیت شناخت اعتقاد نداشتند و نگرش محرک – پاسخ سفت و سختی
را ترجیح می دادند. ... پاورپوینت سازماندهی و فضا در 17 اسلاید قابل ویرایش ... خرید
آنلاین پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات
... دانلود مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی (فصل دوم) در قالب فایل word در حجم 11
...

آشنایی با فرهنگ سازمانی | مرجع دانلود پاورپوینت - ppt.ir

فرهنگ برای درک تغییر, کنترل و مقاومت در برابر تغییر جامعه, سازمانها و گروه های
اجتماعی نقش اساسی دارد و بدون شک فراگیری فرهنگ یک کیفیت ضروری برای ...

پاورپوینت (اسلاید) موزه هنرهای فورت وورث – خازن

توضیحات:پاورپوینت موزه هنرهای فورت وورث ، در حجم 34 اسلاید همراه با تصاویر. ...
شخصیت دانلود فایل پرسشنامه استاندارد شناخت شخصیت (باس و همکاران) دانلود فایل
... و خرید,مدیریت خرید و بایسته های آن دانلود فایل پاورپوینت انواع ارزیابی و
خریدهای… ... (اسلاید) فرهنگ سازمانی؛ بستر تحول دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت
ارائه ...

پاورپوينت درمان رفتاري غرقه سازي - کفرانسها و همایشها - ltbd2017.ir

14 ژوئن 2018 ... توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد. پاورپوينت
درمان رفتاري غرقه سازي دارای 23 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در ... درمان مواجهه
سازی و جلوگیری از پاسخ روشی دیگر كه برای درمان غیردارویی ... ما معتقدیم که با
شناخت علایم این اختلال و بالا رفتن آگاهی خانواده ها، قادر خواهیم بود ...

ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزيابی عملکرد کارکنان فرايندی است که به سنجش و اندازه گيری، ارزش گذاری و
قضاوت درباره ... اصل بنیادی برای استفاده از ارزشیابی عملکرد به حداکثر رسانیدن
کارایی ... ارائه بازخورد ... 8- تحليل محيط داخلي سازمان و شناخت قوت ها و ضعف هاي
عملكرد .... و فرعی ارزشیابی بستگی به فرهنگ سازمانی و ارزشهای پذیرفته شده در
جامعه دارد.

دانلود پاورپوینت (اسلاید) هوش – سامسونگ

کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت (اسلاید) هوش
میباشید. ... برای درسهای مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
، ارائه ... سیاسی هوش فرهنگی ابعاد هوش فرهنگی توسعه هوش فرهنگی هوش تجاری اهداف
ایجاد ... اصول گودبرداری,دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی,روش اجرای شمع,
روش ...

فرهنگ در رفتار سازمانی

بخش سوم: فرهنگ در رفتار سازمانی; تفاوت ها و تنوع های فرهنگی در سازمان ها ... در
حالیکه کارکنان شرکت IBM متعهد به ارائه ی خدمات به مشتری اند. .... برخی از مولفه
هایی که می توانند مدیران را در درک و شناخت فرهنگ سازمان (که ... 3- طراحی و اجرای
برنامه های تغییر فرهنگ سازمانی; 4- ارزیابی اثربخشی اجرای برنامه های تغییر
فرهنگ سازمانی.

دانلود پاورپوینت بررسی اثربخشی سیستم های اعلام حریق- 22 اسلاید ...

دانلود بررسی روشهای تعیین پایداری مکانیکی گریس و ارائه یک روش . ...
پاورپوینت بررسی ساختمان پروما مشهد در 22 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت
pptx. ... رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع، در قالب ppt و در 22 اسلاید،
قابل ویرایش. ... به عواملی از قبیل دانش و شناخت مدیران نسبت به روشها و الگوهیا
ارزیابی عملکرد، .

سرفصل های دروس پایه یازدهم – خازن پروژه

تحقیق ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی AHP،BSC و TOPSIS (فایل word) ...
پاورپوینت اسلاید) شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان ... دانلود فایل
توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی رشته مهندسی صنایع غذایی مقطع کارشناسی ارشد
... آوای سازمانی,آوای کارکنان و انواع آن,انگیزه های سکوت سازمانی,پروژه سکوت سازمانی
,تحقیق ...

دانلود پاورپوینت (اسلاید) هوش – سامسونگ

کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت (اسلاید) هوش
میباشید. ... برای درسهای مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
، ارائه ... سیاسی هوش فرهنگی ابعاد هوش فرهنگی توسعه هوش فرهنگی هوش تجاری اهداف
ایجاد ... اصول گودبرداری,دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی,روش اجرای شمع,
روش ...

مدیریت تحول

مستندسازي وضعيت موجود. تشخيص. اجرا. برنامه‌ريزي. ارزيابي. مديريت تغيير ...
محيط و ميان عناصر و اجزاي سازماني نظير استراتژي، ساختار و فرآيندها، رهنمودهايي
ارائه ... و كاري براي ارزيابي و كنترل، اين مأموريت به انجام مي‌رسد. شناخت. شناخت
چيست‌ها ... علاوه بر گام‌هاي دهگانه تحول سازماني روش‌هايي كه در ايجاد تحول‌هاي
موفقيت‌آميز به كار ...

نگرش انجام فرآيندها در واحدهاي سازمان فرآيند دو فرآيند يك

مشغوليت ذهنی تاجران موفق ارائه خدمات بهتر به مشتری است. 9 ... توجه به بهبود
سیستم ها و روشها با75 امتیازبه عنوان یکی از شاخص های ارزیابی در ابعاد عمومی نظام
ارزیابی عملکرد ... مستندسازي روش انجام كار: مستند سازي عبارتست از شناخت يك
روش آن چنان كه اجراء مي ... در سازمانها فرایند محور مرزها انعطاف پذیر،قابل نفوذ و پویا
می باشند.

پاورپوينت درمان رفتاري غرقه سازي - کفرانسها و همایشها - ltbd2017.ir

14 ژوئن 2018 ... توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد. پاورپوينت
درمان رفتاري غرقه سازي دارای 23 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در ... درمان مواجهه
سازی و جلوگیری از پاسخ روشی دیگر كه برای درمان غیردارویی ... ما معتقدیم که با
شناخت علایم این اختلال و بالا رفتن آگاهی خانواده ها، قادر خواهیم بود ...

روش تحقيق

2- روشهاي تحقيق در علوم رفتاري تأليف سرمد، بازرگان و حجازي (فصل چهارم) .... روش
تحقيق با ماهيت موضوع و نوع شناخت مورد انتظار ارتباط كامل دارد. .... ارائة راهنماييهاي
لازم در بارة اينكه چگونه مي توانيد درك خود را از زير بناي فلسفي مسائلي كه با ... آنها
همچنين نوعي فرهنگ عقلاني هستند كه ريشه در نظم اجتماعي و پيوستگيهاي آن دارند.

مراحل و روش های تدوین استراتژیک

در واقع روش سيستماتيكي است كه فرايند مديريت استراتژيك را تأئيد و ... اضافه
شدن جنبه هاي سازماني كارآفرينانه و رهبري به برنامه ريزي استراتژيك همان مديريت
استراتژيك مي باشد ... تحليل، شناخت و هدف گذاري(Goal Setting); تدوين استراتژي(
Strategy ... مختلف استراتژي. ارزيابي و انتخاب. يك استراتژي. توصيف سازمان. در
آينده.

نگرش انجام فرآيندها در واحدهاي سازمان فرآيند دو فرآيند يك

مشغوليت ذهنی تاجران موفق ارائه خدمات بهتر به مشتری است. 9 ... توجه به بهبود
سیستم ها و روشها با75 امتیازبه عنوان یکی از شاخص های ارزیابی در ابعاد عمومی نظام
ارزیابی عملکرد ... مستندسازي روش انجام كار: مستند سازي عبارتست از شناخت يك
روش آن چنان كه اجراء مي ... در سازمانها فرایند محور مرزها انعطاف پذیر،قابل نفوذ و پویا
می باشند.

هدف از آموزش روش تحقيق - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

براي ارزيابي مسائل تحقيق و گز اره‌هاي آن بايد به سؤال زير پاسخ داد: آيا زمينه مسأله،
... اهميت از نظر مديران اجرايي، ضرورتهاي سازماني و برنامه ريزي. روش و ..... كه
صاحبنظران هر رشته ارائه داده‌اند يا براساس فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصي آن علم
ارائه شود. .... در پي شناخت راه هاي بهبود يا افزايش توليد و روشهاي جديد توليد کالا و
خدمات است.

محیط در مدیریت استراتژیک

ساختار سازمانی،فرهنگ سازمانی، منابع ، سیستم هاي سازمانی ،واحدهاي سازمانی، ... الف-
محیط داخلی: براي شناخت محیط داخلی می توان از زنجیره ارزش پورتر، چک لیست هاي ...
اطلاعات و ارتباطات، نانو، اینترنت، روشهاي تولید، ارائه خدمات تحقیق و توسعه.

پاورپوینت ارزيابي فرهنگ سازماني - دانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت ارزيابي فرهنگ سازماني اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت
ارزيابي فرهنگ سازماني مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در ...

روش‌های ارزیابی عملکرد کارکنان

موضوع ارائه: بررسی شیوه های ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان در واحد های صنعتی ...
در انتهای پاور پوینت این مقاله نمونه‌ای از چند مقاله زبان اصلی‌ به همراه ترجمه چکیده آنها
... در بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد بکار گرفته شده در سازمانها و مؤسسات
مختلف .... دیگر اینکه روش حرکت و مسیر را برای شناخت از کارکرد مدیران فراهم می
آورد.

روش تحقیق - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- یکی از سؤال ها را به صورت «موضوع تحقیق» در آورده و ارائه کنید .... اثربخشي
سازماني ... سيالات براي همه، مشخص‌تر بودن حد و مرز سئوالات، آساني استخراج مطالب و
ارزيابي باعث آن ..... 12- مصاحبه کننده بايد تا حد ممکن با مصاحبه شونده همزبان، هم
فرهنگ و هم جنس ...... مختصري در جهت شناخت روش‌هاي تحقيق و تنظيم پرسشنامه كمبود
علم آمار.

روش تحقيق

2- روشهاي تحقيق در علوم رفتاري تأليف سرمد، بازرگان و حجازي (فصل چهارم) .... روش
تحقيق با ماهيت موضوع و نوع شناخت مورد انتظار ارتباط كامل دارد. .... ارائة راهنماييهاي
لازم در بارة اينكه چگونه مي توانيد درك خود را از زير بناي فلسفي مسائلي كه با ... آنها
همچنين نوعي فرهنگ عقلاني هستند كه ريشه در نظم اجتماعي و پيوستگيهاي آن دارند.

پاورپوینت-تعریف ارتباط ،ارتباطات سازمانی و رفتار سازمانی- در 110 ...

فرستنده پیام: آغاز گر جریان ارتباطی است –شناخت فرهنگ سازمانی و شناخت کسانی
که قصد برقراری ارتباط با .... ارائه روش جدیدی برای ارزیابی مؤلفه ها و لایه های معماری
سازمان .... پاورپوینت-موزه هنرهای معاصر و موزه فرش تهران-60 اسلاید -powerpoin-ppt.

فایل شبیه سازی سیکلوکانورتر پل سه فاز

فایل شبیه سازی سیکلوکانورتر پل سه فاز

دانلود نمونه سوال و مسائل مهم درس تقاضا در حمل و نقل دکتر افندی زاده

سایت اسکله تفریحی2

استفاده از روش‌های تصمیم گیری در انتخاب عرضه کننده : مرور اصولی ادبی

پاورپوینت بتن ریزی در زیر آب به همراه فیلم(21اسلاید)

طرح جابر با موضوع اهمیت ساعتهای آفتابی

پاورپوینت با موضوع معماری مدرن متاخر

پاورپوینت خوب و کامل با عنوان سلول های خورشیدی و انواع آنها در 24 اسلاید

دانلود پروپوزال رشته مديريت ارتباط بین سرمایه های فکری با کیفیت خدمات